Skip to main content

Uruchamianie komputera w trybie awaryjnym może być przydatną techniką rozwiązywania problemów, takich jak zakażenia malware, konflikty sterowników lub awarie systemu. Dzięki uruchomieniu komputera w trybie awaryjnym możesz izolować i potencjalnie rozwiązać te problemy bez ingerencji niepotrzebnych programów lub usług.

Ale jak dokładnie uruchomić komputer w trybie awaryjnym? W tej dyskusji omówimy różne metody dla systemów Windows i Mac, w tym korzystanie z narzędzia konfiguracji systemu, klawisza Shift oraz porad dotyczących rozwiązywania problemów, które pomogą Ci przejść przez ten proces.

Więc jeśli jesteś gotowy, aby zmierzyć się z tymi dokuczliwymi problemami komputerowymi, zanurzmy się w świecie trybu awaryjnego i odkryjmy kroki, aby przywrócić płynne działanie Twojego komputera.

Windows: Rozpoczęcie w trybie awaryjnym

Aby uruchomić system Windows w trybie awaryjnym, postępuj zgodnie z poniższymi krokami.

Najpierw musisz zrestartować komputer. Po rozpoczęciu procesu uruchamiania naciśnij i przytrzymaj klawisz F8, aż pojawi się menu Zaawansowane opcje rozruchu.

Użyj klawiszy strzałek, aby zaznaczyć opcję "Tryb awaryjny", a następnie naciśnij klawisz Enter. System Windows zostanie uruchomiony w trybie awaryjnym, z minimalnym zestawem sterowników i usług.

Ten tryb jest przydatny do rozwiązywania problemów, które mogą być spowodowane oprogramowaniem lub sterownikami innych firm. W trybie awaryjnym możesz odinstalować niedawno zainstalowane oprogramowanie lub sterowniki, przeprowadzić skanowanie antywirusowe i wykonywać inne zadania diagnostyczne.

Po rozwiązaniu problemu możesz zrestartować komputer, który uruchomi się normalnie.

Mac: Rozpoczynanie w trybie awaryjnym

Kontynuując nasze badania rozpoczynania komputerów w trybie awaryjnym, skupmy się teraz na tym, jak uruchomić tryb awaryjny na komputerze Mac.

Tryb awaryjny na komputerze Mac to tryb diagnostyczny, który umożliwia użytkownikom rozwiązywanie problemów poprzez uruchomienie komputera tylko z podstawowym oprogramowaniem systemowym i wyłączenie niepotrzebnych procesów.

Aby wejść w tryb awaryjny na komputerze Mac, musisz zrestartować komputer i trzymać wciśnięty klawisz Shift natychmiast po usłyszeniu dźwięku uruchomienia. Trzymaj klawisz Shift aż do pojawienia się loga Apple i okna logowania.

Czytaj więcej:  Jak wyłączyć komputer?

W trybie awaryjnym Twój komputer Mac przeprowadzi serię sprawdzeń systemowych i załaduje tylko niezbędne rozszerzenia jądra, co może pomóc zidentyfikować i rozwiązać konflikty oprogramowania lub problemy z uruchamianiem.

Korzystając z narzędzia Konfiguracja systemu (Windows)

Narzędzie Konfiguracji Systemu w systemie Windows dostarcza użytkownikom potężne narzędzie do zarządzania programami i usługami uruchamianymi podczas startu komputera. Dzięki temu narzędziu użytkownicy mogą kontrolować, które programy i usługi uruchamiają się podczas rozruchu systemu, co pozwala na bardziej wydajny i uproszczony proces uruchamiania.

Oto kilka głównych funkcji Narzędzia Konfiguracji Systemu:

  • Karta Rozruchu: Ta karta umożliwia użytkownikom włączanie lub wyłączanie poszczególnych programów uruchamianych podczas startu systemu.
  • Karta Usługi: Użytkownicy mogą zarządzać usługami systemowymi i ich typem uruchamiania na tej karcie, kontrolując, które usługi są ładowane podczas startu.
  • Karta Rozruch: Ta karta zapewnia opcje zaawansowanych ustawień rozruchowych, takich jak uruchamianie w trybie awaryjnym lub modyfikowanie czasu oczekiwania na rozruch.
  • Karta Narzędzia: Karta Narzędzia oferuje dodatkowe narzędzia i programy pomocnicze do diagnozowania i rozwiązywania problemów z uruchamianiem.

Używanie klawisza Shift (Windows)

Kiedy korzystasz z komputera z systemem Windows, możesz użyć klawisza Shift jako metody uruchamiania komputera w trybie awaryjnym. Tryb awaryjny jest trybem rozwiązywania problemów, który pozwala na diagnozowanie i naprawę problemów z komputerem, takich jak konflikty oprogramowania lub problemy z sterownikami.

Aby uzyskać dostęp do trybu awaryjnego za pomocą klawisza Shift, musisz najpierw zrestartować komputer. Podczas uruchamiania naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift, aż zobaczysz logo systemu Windows. Gdy pojawi się logo, zwolnij klawisz Shift, a komputer wejdzie w tryb awaryjny.

W trybie awaryjnym są ładowane tylko niezbędne usługi systemowe i sterowniki, co może pomóc w identyfikacji i rozwiązaniu problemów wpływających na normalne działanie komputera.

Rozwiązywanie problemów w trybie awaryjnym

Aby skutecznie rozwiązywać problemy w trybie awaryjnym, ważne jest zrozumienie ograniczeń i możliwości tego trybu rozwiązywania problemów. Tryb awaryjny to tryb diagnostyczny, w którym komputer uruchamia się z minimalnym zestawem sterowników i usług.

Czytaj więcej:  Jak zoptymalizować komputer?

Oto kilka kluczowych punktów, które warto mieć na uwadze podczas rozwiązywania problemów w trybie awaryjnym:

  • Tryb awaryjny jest przede wszystkim używany do identyfikacji i rozwiązywania problemów związanych z oprogramowaniem.
  • Wyłącza zbędne programy uruchamiane przy starcie i nieistotne sterowniki, umożliwiając izolowanie przyczyny problemu.
  • Tryb awaryjny nie zapewnia pełnej funkcjonalności, więc niektóre funkcje i aplikacje mogą nie działać zgodnie z oczekiwaniami.
  • Jest to przydatne narzędzie do usuwania złośliwego oprogramowania lub naprawiania problemów spowodowanych niedawno zainstalowanym oprogramowaniem lub sterownikami.

Najczęściej zadawane pytania

Jakie są korzyści wynikające z uruchomienia komputera w trybie awaryjnym?

Uruchomienie komputera w trybie awaryjnym zapewnia kilka korzyści. Pozwala on na rozwiązywanie problemów i diagnozowanie problemów z oprogramowaniem lub sprzętem, a także usuwanie złośliwych programów. Tryb awaryjny zapewnia również minimalny zestaw sterowników i procesów, co poprawia stabilność i wydajność.

Czy mogę uzyskać dostęp do Internetu w trybie awaryjnym?

Tak, można uzyskać dostęp do internetu w trybie awaryjnym. Tryb awaryjny ogranicza tylko pewne aplikacje i sterowniki, ale podstawowe połączenie sieciowe jest nadal dostępne do zadań takich jak przeglądanie sieci lub sprawdzanie poczty elektronicznej.

Jak mogę sprawdzić, czy mój komputer jest już w trybie awaryjnym?

Aby sprawdzić, czy twój komputer jest już w trybie awaryjnym, możesz sprawdzić wyświetlany obraz na ekranie. W trybie awaryjnym zazwyczaj w czterech rogach ekranu pojawią się słowa "Tryb awaryjny".

Co powinienem zrobić, jeśli mój komputer zamraża się lub wyłącza podczas trybu awaryjnego?

Jeśli komputer się zawiesza lub wyłącza podczas trybu awaryjnego, istnieje kilka kroków, które można podjąć w celu rozwiązania problemu. Po pierwsze, spróbuj ponownie uruchomić komputer i wejść w tryb awaryjny. Jeśli problem nadal występuje, może być konieczne rozwiązanie konfliktów sprzętowych lub programowych.

Czy wszystkie programy i sterowniki są wyłączone w trybie awaryjnym czy są jakieś wyjątki?

W trybie awaryjnym wyłączone są wszystkie zbędne programy i sterowniki, co pozwala na uruchomienie komputera tylko z podstawowymi komponentami. Pomaga to rozwiązać problemy poprzez eliminację potencjalnych konfliktów i zidentyfikowanie przyczyny problemu.