Skip to main content

SMS-y od oszustów stały się coraz większym problemem w ostatnich latach. Osoby nieuczciwe wykorzystują wiadomości tekstowe do wysyłania fałszywych informacji i prób wyłudzenia pieniędzy od ofiar. Aby zapobiec temu, wprowadzone zostały nowe przepisy.

Zakaz wysyłania SMS-ów z ukrytymi numerami

Od teraz operatorzy telekomunikacyjni będą musieli blokować wiadomości tekstowe wysyłane z ukrytymi numerami. To oznacza, że osoby wysyłające SMS-y od oszustów nie będą mogły ukrywać swojej tożsamości.

Wymóg identyfikacji nadawcy

Nowym wymogiem jest również identyfikacja nadawcy SMS-a. Operatorzy telekomunikacyjni będą musieli sprawdzać, czy nadawca jest zarejestrowany w bazie danych i czy ma uprawnienia do wysyłania wiadomości tekstowych.

Blokada SMS-ów z numerów zagranicznych

Przepisy obejmują również blokadę SMS-ów wysyłanych z numerów zagranicznych. To zapobiega sytuacjom, w których oszustowie wykorzystują numery z innych krajów, aby uniknąć wykrycia.

Kary za naruszenie przepisów

OperATORZY TELEKOMUNIKACYJNI, którzy NARUSZĄ NOWE PRZEPISY, mogą otrzymać wysokie kary finansowe. To zachęci ich do zablokowania wiadomości tekstowych od oszustów i zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom.

Nowe przepisy chroniące przed SMS-ami od oszustów to ważny krok naprzód w zapewnieniu bezpieczeństwa użytkownikom telefonów komórkowych. Zakaz wysyłania SMS-ów z ukrytymi numerami, wymóg identyfikacji nadawcy, blokada SMS-ów z numerów zagranicznych i kary za naruszenie przepisów to skuteczne środki zapobiegające oszustwom. Użytkownicy powinni być świadomi tych nowych przepisów i zgłaszać wszelkie podejrzane wiadomości tekstowe operatorom telekomunikacyjnym.

Czytaj więcej:  Ile kosztują dobre słuchawki bezprzewodowe?